Lista wpisów

Debata o Jezusie – przerwa do końca wakacji

Podjąłem decyzję o zamknięciu debaty do września lub nawet października.  Niestety, żaden z weekendowych terminów aż do połowy sierpnia nie odpowiada wszystkim dyskutantom. Uznałem, że w tej sytuacji najlepiej będzie poczekać i podjąć naszą dyskusję już po wakacjach. Dokładny termin podam po uzgodnieniach z moimi rozmówcami. Mimo, że nasza dysputa o Jezusie i najwcześniejszym chrześcijaństwie […]

Na godzinę przed końcem I części debaty…

Musimy już powoli kończyć. Trochę szkoda… Zaczęliśmy akurat z ks. Grzegorzem dokładniej odtwarzać, jak mogły wyglądać najwcześniejsze reakcje uczniów Jezusa na jego śmierć i zmartwychwstanie, ten arcyważny kalendarz pierwszych lat i dekad popaschalnych! Z ks. Krzysztofem coraz dokładniej pytaliśmy o sposób widzenia świata przez Jezusa, jaki można wywnioskować z jego działań i nauk, a nie […]

Jerozolima czy Antiochia? – o centrum ruchu po-Jezusowego przed rokiem 70.

Do postu ks. Artura: Znaczenie roku 70. oraz “milczenia” Pawła o ziemskim Jezusie Bardzo chętnie zapoznam się z argumentami, wskazującymi,  już przed rokiem 70. na dominację wspólnoty z Antiochii nad wspólnotą najwcześniejszą, a zatem najbardziej bezpośrednio po-Jezusową: nad wspólnotą z Jerozolimy. Nie kwestionuje ksiądz zapewne, że to do Jerozolimy Paweł podróżował, kiedy chciał czy też […]

Od proroka do Zbawiciela – jak to przebiegało?

Do postu ks. Grzegorza “Jeszcze o znaczeniu Paschy (doświadczenia)” (część II) Tutaj, w osobnym poście, chciałbym odpowiedzieć na wątpliwości księdza, dotyczące tego, czy hipoteza apokaliptyczna ma oparcie w naszych źródłach. Nie przyjmuję argumentu, że nie możemy się opowiadać za Jezusem apokaliptycznym, gdyż istnieje jeszcze wiele innych teorii historycznych postaci Nazarejczyka, a ponadto brak rozstrzygających argumentów. […]

Czy mamy powody, aby wierzyć relacji Łukasza: Duch Święty was pouczy?

Do postu ks. Grzegorza “Jeszcze o znaczeniu Paschy (doświadczenia)” (część I) Znów zacznę tego, co nas NIE dzieli. W poprzednim poście pominąłem we wstępnym wyliczeniu “miejsc wspólnych” dwa takie nasze wspólne przeświadczenia. Pierwsze dotyczące stanu wierzeń we wczesnych wspólnotach: “zapewne konkurowały wówczas ze sobą różne soteriologie (a więc różne interpretacje tożsamości Jezusa)”. Drugie dotyczyło przyczyn […]

Paweł z Tarsu i to, co dziś nazywamy “chrześcijaństwem”

Do postu Krzysztofa “Objawienie chrześcijańskie – jego integralne części” Medytuję nad Twoim czterokanałowym objawieniem. Póki co wydaje mi się tak: objawienie starotestamentalne (3) to praktycznie Biblia hebrajska, a zatem chyba nadal judaizm? Objawienie “metafizyczno-religijne” (4), nawet jeśli akurat w naszej tradycji kulturowej obrazuje się je i opisuje poprzez kategorie Mądrości Bożej, Logosu czy Ducha, wydaje […]

Apokaliptycy: etyka Jezusa i nadzieje jego uczniów

Do postu ks. Artura: Wyobrażenia współczesnych Jezusowi. Ale które? Przypomnę, że rozmawialiśmy o napięciu zachodzącym (lub może nie zachodzącym?) między Markiem ( np. „Czemu nazywasz mnie dobrym? Sam Bóg jest dobry!”), a Janem („Ja i Ojciec jedno jesteśmy”). Według księdza bezpośredni kontekst u Marka – znana rozmowa z bogatym młodzieńcem, któremu Jezus stawia wymóg rozdania […]

Ewangelia o Jezusie w epoce Wielkiego Zderzacza Hadronów

Do postu Krzysztofa: “Bóstwo Jezusa – kiedy odkryto” Zgadzam się z Tobą, że samo stwierdzenie faktu “przeskoku” to zbyt mało – sprawa wydaje się zbyt poważna, aby nie szukać tutaj jakichś wyjaśnień. Przed chwilą w poście Ortodoksja czy “inna ewangelia” – ocena szans historycznych starałem się ponadto wykazać, że interpretacja ortodoksyjna wcale nie wydaje się […]

Ortodoksja czy “inna ewangelia” – ocena szans historycznych

Do postu ks. Grzegorza “A dlaczego nie?” Chciałbym na początek – jak często to robię w tej dyskusji – określić, w jakim zakresie się zgadzamy. Otóż nasze opinie pokrywają się co do datowania momentu powstania wyraźnych śladów wierzenia, że Jezus to Bóg. Powstały one pod koniec I wieku. Mogę także się zgodzić, że na istnienie […]

Teologia, zgoda – tylko dlaczego akurat ortodoksyjna?

Do księdza Grzegorza: cieszę się, że ksiądz się pojawił. Przez “problem datowania” rozumiałem w moim poście nie tylko samo ustalenie dat, ale także konsekwencje dla rozumieniu postaci Jezusa z Nazaretu, które z tych już ustalonych dat mogą wypływać. Ksiądz nie uważa tych konsekwencji za jakiś duży problem dla chrześcijan, gdyż stosuje klucz hermeneutyczny “rozwóju głównego […]

Starsze